menu

Om oss

Vi erbjuder förändringsträning för dagens och morgondagens ledare. Inga quick-fix utan gediget långsiktigt och kraftfullt arbete – som märks direkt.

Vi vill bidra till trygga ledare med empati och ödmjukhet som har modet att driva förändring och skapa resultat.

Trygga ledare med förändringskompetens utvecklar människor att agera efter sin potential, det ger starka grupper och framgångsrika, uthålliga organisationer.

Vi förändrar inte hela världen – men vi tror att trygga ledare med förändringskompetens bidrar till en bättre värld.

Att hjälpa andra att utvecklas

Vi gör det vi gör för att människan är i ständig förändring och att det är möjligt att göra det till något bra för varje individ. Genom självinsikt, och vilja att jobba med sig själv, kan man utvecklas och lägger därmed grunden för att kunna göra ett riktigt bra jobb som coach – hjälpa andra att utvecklas. Och när människor utvecklas, utvecklas och förbättras också familjer, grupper organisationer och samhällen – en bättre värld som fler vill tillhöra.

 

Våra utbildare

Vi samarbetar med flera framstående utbildare inom sina specialistområden. I samband med utvecklingen av just ert program så bemannar vi det på det sätt som bäst ger er det ni önskar och behöver.


Per Bjergestam

Per Bjergestam,
grundare och VD

Per har sedan 1993 jobbat med att hjälpa människor, grupper och organisationer att nå fram – till resultat, till önskad förändring och till varandra. Han är känd för att göra det vetenskapligt förankrade och komplexa, enkelt, begripligt och användbart. Per berör, inte bara med sin humor, utan också med sin raka, öppna och jordnära stil och med exempel och erfarenheter från alla delar av, och skeden i, livet.

Per är bland annat certifierad UGL handledare, utbildad inom förändringens fyra rum, steg-1 utbildad integrativ psykoterapeut och INLPTA certifierad NLP tränare.

Han är medskapare av NÖHRA® kanske världens mest använda modell för coachande ledarskap. Per är känd som en av Sveriges främsta utbildare. Med honom får du möjligheten att utveckla bestående positiv förändring på djupet.

Idag ägnar han större delen av sin tid åt att hjälpa chefer, ledningsgrupper och ägargrupper att få till önskad förändring och resultat – i form av workshops, utbildningar, föreläsningar och mentorskap.