menu

Företagsinterna
program

– korta kurser till långa program

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda ledarträning med olika fokus.

Grupputveckling och gruppledarskap, Coachande ledarskap, Ledarskap i svåra situationer, Förändringsledarskap, Svåra samtal, Presentationsteknik, Personlig utveckling, Kommunikation och påverkan, Kvinnligt och manligt inom ledarskap, Visionärt ledarskap, Värderingsstyrt ledarskap, Skapa framgångskultur …

Kontakta oss för att utveckla era ledare om ni vill ha utbildning som ger förändring!


Boka/mer info
info@changeinstitute.se
054-40 00 800