menu

Utbildningar som utmanar – för ledare som vill skapa bestående förändring och utveckling. Vi har specialiserat oss på att utveckla chefer och ledare som vill påverka och förändra.

change
institute.se


Utveckla dig som människa och ledare.

Det börjar inifrån! Genom självkännedom – styrkor, utmaningar och drivkrafter – får du möjlighet att växa som människa och ledare. Det in­direkta ledarskapet – du som förebild – är kanske den allra viktigaste delen av ditt ledar­skap. Vi erbjuder utbildning där du arbetar med dig själv och din vardag som grund.

Det handlar om förändring! Ledarskap är ett förändrings­arbete. Självklart behöver framgång förvaltas – men det behöver ske genom förädling. Omvärlden står inte still, medarbetarna har andra förväntningar imorgon, liksom kunderna. Vi ger dig förändrings­träning och modeller som ger resultat, även imorgon.

Ting tar tid! Förändring likaså. Att leda och utveckla människor, grupper och organisationer så att det verkligen ger resultat kräver tid, energi och noggrann­het – inte ännu en quick-fix. Här får du förhållnings­sätt och verktyg som håller, länge.Sagt om våra utbildningar.

”Vilken förmån att få utveckla sig själv i syfte att utveckla andra.”

”… utbildare som verkligen ger av sig själva och hjälper oss deltagare att utmana varandra och oss själva.”

”Skönt med en utbildning som står för kvalitet och etik och där förändring inte bygger på quick-fix utan på gediget arbete.”