LCP

Börja din, och er, ledarutveckling med en modern 360!

The Leadership Circle Profile

En unik möjlighet till självkännedom och insikt som ledare och en kvalificerad språngbräda för din fortsatta utveckling.

Vilka potentiella risker finns det i dina styrkor och vilka fantastiska möjligheter ger de? Vilken är din fulla potential? Vilken enstaka förändring ger mest effekt på ditt ledarskap?

Du får information om hur andra upplever dig, hur du skattar dig själv, vilken skillnaden är och vad det kan betyda samt hur du kan utvecklas vidare och stärka ditt ledarskap.

Framtidens ledarskap

Med The Leadership Circle (LCP) kan du utveckla ditt ledarskap så att det håller för framtidens utmaningar – medarbetarnas behov och krav samt verksamhetens nya föränderliga förutsättningar. LCP skiljer sig från typologier och andra verktyg genom att fokusera på dig som ledare med en gedigen förankring i validerad forskning.

För dig – eller en grupp av ledare

Du, och din organisation, kan välja att ta testet personligen eller låta en hel grupp/nivå av ledare genomföra testet som en del i, eller nystart av, ledarutvecklingen.

Som grupputveckling

LCP lämpar sig också väl som underlag för att utveckla en arbetsgrupp och/eller ledningsgrupp – Group Culture Survey med utvärdering och utvecklingsarbete.

Vetenskapligt förankrad

The Leadership Circle Profile har en gedigen vetenskaplig grund och forskningen fortsätter med hjälp av alla som deltar (helt avpersonifierat förstås). Det ger dig möjlighet att relatera dina svar till en nästan osannolikt stor referensgrupp.

LCP har tydliga kopplingar till modern forskning om vuxenutveckling och effektivt transformativt ledarskap.

Så går det till

1. Skattningen sker över nätet (minimum 7 respondenter)
2. Individuell genomgång av testresultat och teori
3. Gruppgenomgång och fördjupad teori avseende ledarskap och utveckling
(om flera deltagare annars inkluderas detta i steg 2)
4. Fortsatt utveckling …

Några möjligheter till fortsatt utveckling

• Individuell ledarträning
• Individuellt mentorskap för ledare
• Ledarträning i grupp

Uppföljning sker med en av Sveriges mest uppskattade mentorer!

Alla tjänster erbjuds på såväl svenska som engelska.

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!