Vår Pedagogik

Vi baserar våra utbildningar och träningar på vetenskapligt och praktiskt beprövade modeller och metoder. Allt för att du ska ha verklig praktisk nytta av varje moment.

I grunden finner du Kolb och MacCarthys idéer om inlärning och pedagogik. Vi har också införlivat idéer och koncept från det som kallas generativt lärande och upplevelsebaserad pedagogik.

Tillsammans blir det en lärsituation som ger dig maximal möjlighet att lära – oavsett förkunskaper och annan skolning.

Det här kräver att vi varvar kortare genomgångar med träning, konkret konstruktiv feedback samt samtal och diskussioner. Du kommer att få jobba enskilt, i små grupper, som aktiv eller observerande och dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras.

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!