Integrativt ledarskap™

Ett modernt och värderingsbaserat transformativt ledarskap som skapar långsiktigt hållbara organisationer där medarbetarna bidrar, utvecklar och utvecklas. Ledaren verkar som förebild och skapar engagemang och aktivitet som leder till resultat och utveckling.

Ledarskapet – den viktigaste framgångsfaktorn

Vi menar att utvecklande förändring sker mest effektivt uppifrån–ned. Det betyder att ledarna behöver gå före och få med sig sin personal till förbättringar

Vi menar också att utvecklande förändring sker mest effektivt inifrån–ut. Det betyder att ledarna behöver utveckla sitt sätt att leda för att få till förändring i verksamheten.

Våra program och utbildningar tränar ledarna och verkar för att de avsätter tid för sin egen och verksamhetens utveckling.

En förenklad bild av Integrativt ledarskap™

Integrativt ledarskap innebär att du som ledare får en enkel och kraftfull modell att arbeta med som omfattar tydlig praktiska metoder och verktyg som du direkt kan tillämpa i ditt ledarskap i vardagen.

Vi står för att:

  • Ledarskap är en dynamisk process mellan människor
  • Ledarskap kan läras, tränas och utvecklas
  • Du som ledare behöver acceptera rollen som påverkare
  • Alla individer kan utöva ledarskap
  • Ledarskap syftar till att uppnå gemensamma mål

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!