Verksamhetslådan 2.0™

Vi har alla erfarenhet av förändringsprojekt som runnit ut i sanden. Liksom vi alla har upplevelser av strategiska initiativ som gått i stå – utan att någon riktigt märkt det har de försvunnit från dagordningen.

Det är också vanligt att förändringströtthet och frustration växer i organisationen då ett antal olika studier visar att som bäst når vi hela vägen fram i endast 10-30% av alla förändringsinitiativ.

Om du känner igen dig och din organisation vill vi erbjuda dig ett systematiskt arbetssätt för förändring, växt och framgång som ger dig den hävstång och de verktyg du behöver.

Det behövs en rejäl hävstång för att lyckas!

Genom att tillämpa nödvändiga delar av Verksamhetslådan 2.0 säkrar du genomförandet av dina viktigaste strategiska initiativ. Vårt team hjälper dig att hitta de mest centrala initiativen och bygga den struktur för genomförande som säkrar framgång.

Vi ser också till att du får ett robust system på plats för det metodiska operativa arbetet som skapar konkreta resultat i vardagen genom hela verksamheten.

Verksamhetslådan 2.0 innehåller tio delar och ni kommer jobba metodiskt med de mest nödvändiga som genererar mest pang för pengarna. Med Verksamhetslådan 2.0 får du också en plattform för att kommunicera värdet av verksamhetens utveckling och skapa engagemang i hela organisationen.

Erfarenhet visar att en av nycklarna till framgång är fokusering på max ett till två strategiska initiativ samtidigt.

Med Verksamhetslådan 2.0™ bygger du upp arbetssätt för att driva strategiska initiativ och nå framtida strategiska mål. Dessutom får du operativa verktyg och ett tydligt sätt att koppla den operativa verksamheten med de strategiska målen och strategiska initiativen.

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!