Tillväxtcoach

Har du fått din roll för att du ska skapa tillväxt? Har du bestämt dig för att du vill gå från att agera som entreprenör till att verka som företagsledare? Oavsett varför du ska skapa tillväxt står du inför en utmaning där nästan all tidigare logik kommer att utmanas. Tillväxt är spännande och det kan också skapa oro, oreda och ibland till och med kaos – eller åtminstone upplevelsen av kaos.

Fäst blicken på horisonterna

… alla tre! Vi är, av vår erfarenhet, övertygade om att tillväxtambitioner kräver att även du som ledare är beredd att uppdatera dig och fortsätta din utveckling. En uppdatering som kan omfatta ditt eget arbete och hur du arbetar med såväl styrelse som ledningsgrupp samt hela organisationen.

Att gå från idé till implementering och hantera processen däremellan kräver en trygg support och ett metodiskt tillvägagångssätt. Du som ledare utvecklar arbetssätt som även dina medarbetare ska involveras i. Om du vill skapa tillväxt som ledare behöver du ha koll på tre horisonter – samtidigt! Ett arbete som är stimulerande och utmanande och som förenklas avsevärt med ett externt stöd – en Tillväxtcoach.

Av en Tillväxtcoach får du hjälp att inte bara utveckla din verksamhet och skapa växt utan också stöd i din personliga utveckling som människa och ledare.

Vad

Tillväxtcoachningen ger dig rätt förutsättningar att komma fram till en klok start för införandet av strategiska initiativ. Du får också stöd att organisera och styra verksamheten. Dessutom får du metoder för att ta vara på idéer och lärdomar som uppstår kring olika initiativ.

Vilken strategi har du för tillväxten? Ska den komma organiskt genom förbättrade rutiner och processer, digitalisering eller har du ambitionen att växa på ett mer radikalt sätt? Det här är bara två av alla de frågor du får hjälp att arbeta med när du anlitar en Tillväxtcoach.

Hur

Tillväxtcoachen hjälper dig att undersöka företagets förmåga att växa och att kartlägga inom vilken förmåga/områden som företaget behöver utvecklas för att lyckas med den önskade växten.

Här är några av de mer centrala delarna av arbetet med Tillväxtcoachen:
• Vi ser tillsammans över möjligheten att anpassa organisationen så att den har god möjlighet att växa.
• Vi säkerställer att du bygger upp en övertygande retorik för intern kommunikation kring dina ambitioner.
• Vi säkerställer att du och din ledning har en realistisk tidplan.
• Vi säkerställer att du har ledare som är rustade och utbildade för tillväxt.
• Vi säkerställer att du kan mäta din utveckling på ett realistiskt och framåtriktat sätt (jfr att bara mäta hur det gått).

Arbetet med Tillväxtcoachen ser olika ut i varje tillväxtinitiativ. Vanligt är att det pågår 9-18 månader med någorlunda regelbundna möten och avstämningar. All förändring och utveckling är möjlig och det kräver vårt gemensamma arbete – ibland till och med hårt arbete.

Effekt

Som ett resultat av tillväxtcoachningen får du fart på er tillväxtresa och bygger en tillväxtkultur i ditt företag som följer din egen ambition. Du får även beredskap och verktyg att hantera motstånd och hinder på resan.

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!