Chefscoach

Ett uthålligt stöd som hjälper dig att utvecklas på riktigt

För ledare
• som vill lyfta sitt ledarskap till en ny nivå genom att utveckla sig själva på djupet.
• i nya roller och med nya utmaningar.

Många ledare vill utvecklas och ju längre man hållit på och ju högre upp i organisationen man är – desto svårare är det att hitta en arena för egen utveckling.

För oss alla – och kanske för chefer i synnerhet – är det viktigt att få möjlighet att stanna upp och reflektera över var är jag idag, hur kom jag hit, vart vill jag imorgon och hur ska jag göra det? Den typen av självreflektion får ökad kvalitet med en extern samtalspartner.

Här får du möjligheten att syna dig själv och ditt ledarskap i en trygg miljö där dina behov står i centrum. Du kommer att utmanas med omtanke och du erbjuds möjlighet utvecklas som människa och ledare genom insikt och medvetenhet.

Varför Change Institutes coacher

Vi har över 20 års erfarenhet och fler än 600 chefer har tagit hjälp av oss. Vi känner till, och förstår, chefers utmaningar. Oavsett om du jobbar inom privat näringsliv, offentlig sektor, kultur- och fritidsorganisationer kan du räkna med gott stöd. Du får möjlighet att ventilera såväl professionella som privata livssituationer.

Du får ett eget bollplank att prata och tänka tillsammans med. En coach som är både en framåtdrivande hävstång och en mental avlastning. Det här är ingen lyx utan en sund och medveten investering från en ledare som verkligen vill utvecklas och nå resultat.

Vad

Genom regelbundna samtal och möten under en längre tidsperiod hjälper vi dig att strukturera och prioritera dina utmaningar. Vi arbetar metodiskt tillsammans med dig för att mejsla ut dina behov, ambitioner och vägen framåt.

Vårt arbetssätt passar chefer/ledare på alla nivåer i organisationen.

Du får möjlighet att gå på djupet och reflektera över stort och smått samt möjlighet att tillgodogöra dig enkla och kraftfulla verktyg och beprövade koncept.

Effekt

Våra tidigare klienter beskriver att de är tryggare, mer handlingskraftiga och mer tillfreds med sig själva. Resultaten i verksamheten brukar också peka åt rätt håll.

Du får en ännu mer stabil plattform med starkare självkänsla att verka från som ledare och privatperson.

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!