99 Dagar™

En kraftfull metod för att få fart på förändringsarbete och/eller strategiska initiativ.

Vi hjälps åt att sätta fokus på det absolut viktigaste av allt det viktigaste – generera MIG:s. Därefter strukturerar vi upp hur arbetet att nå målet ska ske – i konkreta steg. Slutligen sätter vi igång förändringsarbetet och den metodiska uppföljningen.

När 99 dagar gått har du ett robust system för det strategiska initiativet och ett pågående förändringsarbete.

Under de 99 dagarna så får du stöd och avlastning – likväl som utmaning – så att vi verkligen kommer igång!

Workshops, uppgifter och uppföljning – 99 dagar

 1. Analys av nuläge med ledningsgrupp:
  • Vilka initiativ finns?
  • Vilka ska väljas bort?
  • Vilket ska fokuseras på?
 2. Kartläggning av nuläge:
  • Intressentanalys – inklusive intervjuer
  • Internanalys – inklusive intervjuer
 3. Val av initiativ och MIG-formulering samt resurser och organisation
 4. Nedbrytning i viktigaste aktiviteter och uppföljning
 5. Igångsättning och uppföljning
 6. Överlämning och avslut
 7. Uppföljning

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!