Chefstöd

Ibland är det ensamt att vara chef och behovet av en extern partner för att fortsätta driva verksamheten, utveckla den och/eller sig själv är stort.

Vardagen erbjuder möjligheter och utmaningar med stor variation. Det är vanligt att dessa variationer har så stor komplexitet att det är mest effektivt att lösa upp och sortera i samtal med andra.

Alla utmaningar och hinder som dyker upp ger möjlighet till utveckling och innovation och enklast hittar man den vägen med en lojal och kompetent partner – ett chefsstöd.

Vi på Change Institute har lång och omfattande erfarenhet av att stötta chefer i sin egen och verksamheters utveckling. Här finner du ett flertal tjänster. Tveka inte att kontakta oss för ditt eget behov!

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!  99 Dagar

  En kraftfull metod för att få fart på förändringsarbete och/eller strategiska initiativ.

  Vi hjälps åt att sätta fokus på det absolut viktigaste av allt det viktigaste – generera MIG:s. Därefter strukturerar vi upp hur arbetet att nå målet ska ske – i konkreta steg. Slutligen sätter vi igång förändringsarbetet och den metodiska uppföljningen.

  När 99 dagar gått har du ett robust system för det strategiska initiativet och ett pågående
  förändringsarbete.

  Under de 99 dagarna så får du stöd och avlastning – likväl som utmaning – så att vi verkligen
  kommer igång!

  Workshops, uppgifter och uppföljning – 99 dagar

  1. Analys av nuläge med ledningsgrupp:
   • Vilka initiativ finns?
   • Vilka ska väljas bort?
   • Vilket ska fokuseras på?
  2. Kartläggning av nuläge:
   • Intressentanalys – inklusive intervjuer
   • Internanalys – inklusive intervjuer
  3. Val av initiativ och MIG-formulering samt resurser och organisation
  4. Nedbrytning i viktigaste aktiviteter och uppföljning
  5. Igångsättning och uppföljning
  6. Överlämning och avslut
  7. Uppföljning

  Kontakta oss!

  Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
  Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!