Strategier

Change Institute tillämpar flera strategiteorier, modeller och arbetssätt och orsaken är att de är alla olika och passar olika bra till våra uppdragsgivare. Vi tar oss rätten att endera föreslå en eller kombinera flera strategiska modeller för att hitta den bästa vägen framåt för våra klienter.

Framförandet av strategier och innovationer kan i grunden ske på två olika sätt. Endera är planen att utvecklingen ska ske organiskt (stegvis) eller så är drivet så påtagligt att det ska ske med radikal inriktning.

I vår verktygslåda ligger bland annat tillgång till Blue Ocean strategy, Five forces och vår egen strategimodell – CISI™.

Kontakta oss!

Vi lyssnar gärna på era utmaningar för att se med vad vi kan vara behjälpliga.
Använd formuläret här bredvid så återkopplar vi så snart vi bara kan!