Smartare Ledarskap – Livskraftiga Organisationer

VD – Verksta´n

Hos oss får du praktisk och kraftfull ledarträning som är framtidssäkrad. Du får modeller och metoder som är beprövade och effektfulla. De är enkla att ta till sig och tillämpa. Smartare ledare är strukturerade, tydligare, tryggare och får framdrift i såväl strategiska initiativ som daglig verksamhet och det löpande förbättringsarbetet. Vi tränar alla ledare i din organisation så att ni snabbt blir smartare.

ITC – Immunity To Change

Har det låst sig för dig, för din grupp, din organisation? Sätter ni nya, men ändå samma mål och gör nya handlingsplaner som liknar förra gången? Som ett av få certifierade företag i Sverige erbjuder vi dig en strukturerad metod för att identifiera djupt liggande hinder hos individer, grupper och organisationer. Samt en väg framåt som faktiskt ger önskad förändring.

Verksamhetslådan 2.0™

Ett genomgripande metodiskt arbete för verksamhetsutveckling som involverar och engagerar alla medarbetare. Centrala och kritiska områden för livskraft blir genomlysta. Med Verksamhetslådan 2.0™ att du bygger upp ett arbetssätt för att driva framtida strategiska initiativ.

Förändringsledarskap

Ledarträning som ger dig enkla tydliga modeller och ett robust system för att driva, och utveckla, verksamheten. Ett ledarskap som utvecklas i takt med framtiden. Du får intensiv träning i förändringsledning som hjälper dig att än mer effektivt nå fram till
resultat och medarbetare.

99 dagar™

När 99 dagar gått har du ett system för det strategiska initiativet och ett pågående förändringsarbete.

Under de 99 dagarna så får du stöd och avlastning – likväl som utmaning – så att du verkligen kommer igång!

Chefscoach

Det kan vara ensamt på toppen. Din chefscoach utmanar och stärker dig samt ger dig möjligheten att gå på djupet och jobba med själv som person. Du får en ännu mer stabil plattform och självkänsla att arbeta från i din roll som ledare och som privatperson.

ITC – Immunity To Change

Har det låst sig för dig, för din grupp, din organisation? Sätter ni nya, men ändå samma mål och gör nya handlingsplaner som liknar förra gången? Som ett av få certifierade företag i Sverige erbjuder vi dig en strukturerad metod för att identifiera djupt liggande hinder hos individer, grupper och organisationer. Samt en väg framåt som faktiskt ger önskad förändring.

Tillväxtcoach

Har du fått uppdraget att skapa tillväxt för ditt företag? Vi tror att alla tillväxtledare får bättre resultat med en hängiven coach som stöttning. Du får hjälp med att utveckla dig själv och att ta nödvändiga steg för reell tillväxt.